เพลง  เคยฮักอ้ายบ่

ถ้าเจ้าหมดรัก    บอกอ้ายดีดีกะได้    ว่าหัวใจเจ้าเปลี่ยนไปแล้วหนอ   อ้ายจะทำใจ
ลี้ไหผู้เดียวเจ้าของ     คันว่าเจ้าไปถูกป่อง      ดีใจนำน้องเท่านั้นตั๋ว
 อ้ายขอสัญญา   จะไม่มีน้ำตาให้เห็น    ผ่านมาอ้ายนั้นคงเป็น  แค่ของเล่นเจ้าบ่ทูนหัว
เจ้าบ่ต้องย้าน  เจ้าบ่ต้องกลัว    สิบ่เว้าไปมั่วมั่ว  ว่าเฮาเคยมีหยังกัน    อ้ายขอถามแน
ที่ผ่านมาเคยฮักอ้ายบ่   อ้ายถามแน่ถ่อน    แต่ก่อนว่าเป็นพระเอกในฝัน    คำเว้าที่ผ่านมา  หรือว่า
ขี้ตั๋วทั้งนั้น     ก่อนสิได้ตกถังข้าวสาร   ลืมคำว่าฮักกันแล้วซั่นบ่    อ้ายถามแน่ถ่อน  ที่ผ่านมากเคย
ฮักอ้ายบ่
 ถ้าเจ้าหมดรัก    บอกอ้ายดีดีเบิ่งดู๋   อ้ายสิได้ฮู้    เป็นเพราะเหตุผลหยังหนอ   ตลอดเวลา
ที่ผ่านมาตั๋วอ้ายแม่นบ่   เคยฮักอ้ายบ่    อ้ายขอถามแน   ตลอดเวลาที่ผ่านมา    ตั๋วอ้ายซ้ำแหม
อ้ายขอถามแน       เจ้าเคยฮักอ้ายบ่      เจ้าเคยฮักอ้ายบ่
 ถ้าเจ้าหมดรัก    บอกอ้ายดีดีเบิ่งดู๋   อ้ายสิได้ฮู้    เป็นเพราะเหตุผลหยังหนอ   ตลอดเวลา
ที่ผ่านมาตั๋วอ้ายแม่นบ่   เคยฮักอ้ายบ่    อ้ายขอถามแน   ตลอดเวลาที่ผ่านมา    ตั๋วอ้ายซ้ำแหม
อ้ายขอถามแน       เจ้าเคยฮักอ้ายบ่      เจ้าเคยฮักอ้ายบ่