เพลง  นางฟ้าหรือยาพิษ

หน้าเจ้านวลสว่าง     ปานดวงอีเกิ้ง       รอยยิ้มหวานปานน้ำผึ้ง   เดือนห้าหน้าแล้ง
งามจนหมาเหมื่อย     ย้อนแหงนมองนางฟ้าจำแลง     ผู้บ่าวหน้าตาแห้งแห้ง    ได้รับเกียรติ
สบตาก็ชื่นใจ     เหนื่อยจากงานตรากตรำ  จนเหงื่อไหลย้อย    เธอยื่นน้ำใสเย็นจ้อย  ดื่มดับ
กระหาย     อ้ายมันคนโง่     กว่าจะรู้สึกตัวก็สาย      ล้มกลิ้งทุรนทุราย  เพราะพิษภัย
ยาฆ่าแมลง   
 สวยอันตราย   น่าจะเขียนไว้ที่กลางหน้าผาก   เหมือนกับฉลาก  เขียนข้าง
ขวดยา    ว่าฤทธิ์ร้ายแรง   นางฟ้ายาพิษ   เกือบจบชีวิตย้อนฮักเจ้าแฮง  เจ็บปานถืก
ฟ้าผ่าแล้ง     กะโหลกสีแดงอ้ายขอมอบให้   หน้าขาวงามผุดผ่อง    พอปานนางฟ้า
หัวใจดำปานอีกา   เลือดเย็นเหลือหลาย    ขอสิได้บ่  นับตั้งแต่นาทีนี้ไป   อย่าเฮ็ดให้ไผเกือบตาย
คือกับอ้ายอีกเด้อนางฟ้า
 สวยอันตราย   น่าจะเขียนไว้ที่กลางหน้าผาก   เหมือนกับฉลาก  เขียนข้าง
ขวดยา    ว่าฤทธิ์ร้ายแรง   นางฟ้ายาพิษ   เกือบจบชีวิตย้อนฮักเจ้าแฮง  เจ็บปานถืก
ฟ้าผ่าแล้ง     กะโหลกสีแดงอ้ายขอมอบให้   หน้าขาวงามผุดผ่อง    พอปานนางฟ้า
หัวใจดำปานอีกา   เลือดเย็นเหลือหลาย    ขอสิได้บ่  นับตั้งแต่นาทีนี้ไป  อย่าเฮ็ดให้ไผเกือบตาย
คือกับอ้าย..อีกเด้อ..นางฟ้า