เพลง  เบื่อโซฟาไปเถียงนาน้อย

ฮ้อน ฮ้อน ฮ้อน  นอนบ่หลับ นอนบ่หลับ   อีหลังกันครับ  ฮ้อนจนตับเจ็บจั่งซี้    พัดลมยังเอา
บ่อยู่    เบิ่งดู๊เบิ่งดู๊เทิงพัดเทิงวี         โซฟานอนมาหลายปี     โอ้ยเบื่อเต็มที่  สิออกไปเถียงนา
 เบื่อโซฟาไปเถียงนาบ้างก็ได้    อากาศสบาย    สิคว่ำสิหงายได้หลายท่า   เบื่อโซฟาไป
เถียงนากันดีกว่า    ฟ้าเสียงนกกา    พวกมันพากันร้องเพลง    บึ๊ดจ้ำบึ๊ดจ้ำบึ้ดจ้ำบึ้ด  กู้จู๊จุ๊กกรู้
จุ๊กกรู้    จุ๊กกรู้    บึ๊ดจ้ำบึ๊ดจ้ำบึ้ดจ้ำบึ้ด  อ่ะกู้จู๊จุ๊กกรู้จุ๊กกรู้    จุ๊กกรู้     อีหยังกันครับ    เสียงดังตั๊บ.
ตั๊บ.ตั๊บ.ตั๊บ.ตั๊บ   ตัดไม้บ่ครับ   โลกมันฮ้อนเจ้าฮู้บ่   ตัดแล้วกะบ่เอามาปลูก   เทิงหลานเทิงลูก
กะฮ้อนตายล่ะหนอ    โซฟาอยู่เฮือนนั้นหนอ    พากันเบื่อล่ะบ่  ให้ออกไปเถียงนา
 เบื่อโซฟาไปเถียงนาบ้างก็ได้    อากาศสบาย    สิคว่ำสิหงายได้หลายท่า   เบื่อโซฟาไป
เถียงนากันดีกว่า    ฟ้าเสียงนกกา    พวกมันพากันร้องเพลง    บึ๊ดจ้ำบึ๊ดจ้ำบึ้ดจ้ำบึ้ด  กู้จู๊จุ๊กกรู้
จุ๊กกรู้    จุ๊กกรู้    บึ๊ดจ้ำบึ๊ดจ้ำบึ้ดจ้ำบึ้ด  อ่ะกู้จู๊จุ๊กกรู้จุ๊กกรู้    จุ๊กกรู้        
 แนมตาเห็นทุกคนคงสิเข้าใจ    คนบ้านใด๋กะอย่าได้ถือสา   พาไปแล่นออกไปอยู่
เถียงนา    ไปลั้นลา   เถียงนาให้สุขใจ
 เบื่อโซฟาไปเถียงนาบ้างก็ได้    อากาศสบาย    สิคว่ำสิหงายได้หลายท่า   เบื่อโซฟาไป
เถียงนากันดีกว่า    ฟ้าเสียงนกกา    พวกมันพากันร้องเพลง    บึ๊ดจ้ำบึ๊ดจ้ำบึ้ดจ้ำบึ้ด  กู้จู๊จุ๊กกรู้
จุ๊กกรู้    จุ๊กกรู้    บึ๊ดจ้ำบึ๊ดจ้ำบึ้ดจ้ำบึ้ด  อ่ะกู้จู๊จุ๊กกรู้จุ๊กกรู้    จุ๊กกรู้       
 เบื่อโซฟาไปเถียงนาบ้างก็ได้    อากาศสบาย    สิคว่ำสิหงายได้หลายท่า   เบื่อโซฟาไป
เถียงนากันดีกว่า    ฟ้าเสียงนกกา    พวกมันพากันร้องเพลง    บึ๊ดจ้ำบึ๊ดจ้ำบึ้ดจ้ำบึ้ด  กู้จู๊จุ๊กกรู้
จุ๊กกรู้    จุ๊กกรู้    บึ๊ดจ้ำบึ๊ดจ้ำบึ้ดจ้ำบึ้ด  อ่ะกู้จู๊จุ๊กกรู้จุ๊กกรู้    จุ๊กกรู้